Chia sẻ Việc làm này

* Chỉ tiêu tuyển dụng: 01
* Nhận hồ sơ đến hết ngày 06/03/2023

 

A. Mô tả công việc:
1. Quản lý và phát triển quan hệ với KH, nhóm KH, CN theo phân công của LĐ Ban
a) Xây dựng KH và định hướng KD đối với khách hàng/Nhóm KH/Chi nhánh quản lý
b) Đầu mối tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của Chi nhánh theo phân công của lãnh đạo Ban.
c) Báo cáo đánh giá hoạt động của KH/Nhóm KH, chi nhánh được phân công phụ trách/toàn bộ KHBB theo định kỳ, phân công của lãnh đạo Ban.
d) Xây dựng và tổng hợp kế hoạch của Khối bán buôn trình lãnh đạo ban
2. Nghiên cứu và đề xuất các sản phẩm, quy định, chính sách (biểu phí/lãi suất, chính sách KH) liên quan đến KH FDI
a) Phối hợp xây dựng các sản phẩm, các quy định và chính sách khách hàng phù hợp
b) Phối hợp thực hiện đào tạo nội bộ Ban, CN về các sản phẩm, quy định, chính sách khách hàng liên quan đến KH FDI.
c) Đề xuất và triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng toàn hệ thống.
d) Liên hệ và làm việc với các cơ quan nhà nước để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chính sách đối với khách hàng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật.
3. Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh đối với các KH được giao phụ trách trực tiếp
a) Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển đối với các KH FDI được lãnh đạo Ban giao tại TSC.
b) Cung cấp các sản phẩm dịch vụ khách hàng bán buôn đối với KH FDI được lãnh đạo Ban giao tại TSC.
c) Quản lý khách hàng tuân thủ các quy trình, chính sách nội bộ của VCB.
d) Tổ chức tiếp thị, cung cấp sản phẩm dịch vụ tới các KH FDI được trưởng/phó Ban giao tại TSC
e) Quan hệ khách hàng và chăm sóc các KH FDI được trưởng/phó Ban giao tại TSC.
f) Thu thập thông tin cần thiết và phối hợp thực hiện các báo cáo thẩm định/đề xuất cấp tín dụng đối với khách hàng
4. Tham gia các Dự án chuyển đổi theo phân công của lãnh đạo Ban.
5. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của Ban và VCB
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao 

 

B. Tiêu chuẩn tuyển dụng:
I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:
1. Trình độ:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan
- Trình độ ngoại ngữ: Thông thạo tiếng Hàn (chứng chỉ TOPIK cấp độ từ 4 trở lên), ứng viên phải có khả năng sử dụng tốt trong giao tiếp, đọc hiểu và viết các tài liệu liên quan đến công việc. Các ứng viên thông thạo thêm tiếng Anh sẽ được ưu tiên.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên

2. Kinh nghiệm:
Tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc 02 năm trong lĩnh vực ngân hàng.

3. Kiến thức:
+ Am hiểu kiến thức phân tích tài chính doanh nghiệp
+ Am hiểu ở mức thông dụng về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, định giá tài sản/thu hồi nợ xấu/kiến thức luật chuyên ngành liên quan/Kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng.

4. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm)

5. Trường đại học: Tốt nghiệp các trường Đại học dưới đây:
i. Học viện Ngân hàng
ii. Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
iii. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
iv. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
v. Trường Đại học Luật Hà Nội
vi. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
vii. Trường Đại học Ngoại thương
viii. Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh
ix. Học viện Tài chính
x. Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước

6. Xếp loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

7. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:
1. Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp và truyền thông 
- Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến
- Kỹ năng bán hàng/phục vụ và làm hài lòng khách hàng
- Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức
- Kỹ năng đàm phán
- Xây dựng các mối quan hệ ở phạm vi rộng

2. Khả năng: 
- Phân tích/phán đoán
- Tư duy Logic

3. Phẩm chất cá nhân:
- Tinh thần trách nhiệm cao
- Chủ động trong công việc
- Tuân thủ kỷ luật
- Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao.