Chia sẻ Việc làm này

Mô tả công việc

1) Thực hiện công tác mua sắm tài sản:
- Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu mua sắm đã được Ban Lãnh đạo phê duyệt từ các Phòng/Ban/Trung tâm tại TSC chuyển đến. 
- Trực tiếp tham gia: (i) các tổ mua sắm xây dựng dự toán/tổng mức đầu tư; (ii) tổ chuyên gia/tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu; (iii) tổ mua sắm lựa chọn nhà cung cấp; (iv) nghiệm thu các dự án/gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ.
- Có ý kiến về phương diện kỹ thuật liên quan đến CNTT đối với nội dung thư mời chào giá, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, báo giá các gói xây dựng dự toán/tổng mức đầu tư, gói thầu/lựa chọn nhà cung cấp.
- Quản trị và theo dõi tiến độ thực hiện các gói xây dựng dự toán/tổng mức đầu tư, lựa chọn nhà thầu/lựa chọn nhà cung cấp được phân công phụ trách.
- Hoàn thiện hồ sơ thanh toán liên quan đến giai đoạn tổ chức lựa chọn nhà thầu/lựa chọn nhà cung cấp (nếu có).
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến xây dựng dự toán/tổng mức đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu/lựa chọn nhà cung cấp,…. theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban MSQLTS.
2) Thực hiện công tác liên quan đến kỹ thuật:
- Tư vấn cho Lãnh đạo và hỗ trợ cho cán bộ Ban MSQLTS về kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan đến CNTT trong quá trình xây dựng dự toán/tổng mức đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- Tìm kiếm đơn vị cung cấp, gửi thư mời báo giá và tiếp nhận báo giá của các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan đến CNTT theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban MSQLTS.
- Đánh giá các yếu tố kỹ thuật và thị trường của hàng hóa, dịch vụ liên quan đến CNTT và lập các báo cáo liên quan trình Lãnh đạo Ban MSQLTS.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến CNTT theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban MSQLTS, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban.
3) Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của Ban MSQLTS và của VCB
4) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan được Lãnh đạo Ban MSQLTS giao thực hiện.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1) Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:
a) Trình độ:  
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành CNTT/Toán/Toán tin/Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan đến CNTT.
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên; sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc được phân công thực hiện.
- Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng II, tại chức hoặc vừa học vừa làm. Đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí để xem xét ưu tiên)
- Trường đại học: 
  Các trường đại học trong nước: 
• Trường đại học Bách khoa Hà Nội;
• Trường đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh; 
• Trường đại học Quốc gia Hà Nội (Đại học Công nghệ - UET); 
• Trường đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (Đại học Công nghệ thông tin; Đại học Khoa học tự nhiên); 
• Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; 
• Học viện Kỹ thuật Quân sự; 
• Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH); 
• Trường Đại học FPT; 
• Đại học RMIT Việt Nam. 
  Các trường đại học nước ngoài.
b) Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.
c) Kiến thức:
- Có kiến thức tốt về CNTT.
- Có kiến thức về các quy chuẩn đối với các thiết bị đầu cuối.
- Có kiến thức về phần cứng, hệ thống máy chủ, máy tính và thiết bị đầu cuối. 
- Có kiến thức về hệ thống mạng nội bộ. 
- Có kiến thức, hiểu biết về các phần mềm quản trị CSDL (như MS-SQL, Oracle...), các ngôn ngữ lập trình thông dụng và kiến thức về bảo mật hệ thống.
d) Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.
2) Yêu cầu về kỹ năng, khả năng và phẩm chất cá nhân:
a) Kỹ năng:
- Kỹ năng quản lý công việc và thời gian hiệu quả.
- Kỹ năng cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến lựa chọn nhà thầu, xử lý tình huống trong đấu thầu.
b) Khả năng:
- Tư duy logic, có hệ thống. 
-  Khả năng hiểu rõ quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VCB liên quan đến lựa chọn nhà thầu/lựa chọn nhà cung cấp.
c) Phẩm chất cá nhân:
- Trung thực, khách quan.
- Chủ động, sáng tạo, tâm huyết trong công việc.
- Thân thiện và cởi mở với đồng nghiệp.
3) Các tiêu chí ưu tiên:
-  Trình độ thạc sỹ trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành có liên quan.
-  Có từ 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực CNTT hoặc lĩnh vực có liên quan.
-  Có kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai xây dựng dự toán/tổng mức đầu tư, thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản, xử lý tình huống trong đấu thầu.

Các tiêu chí ưu tiên