Chia sẻ Việc làm này

Chỉ tiêu và thời hạn nhận hồ sơ

  • Chỉ tiêu tuyển dụng: 02
  • Nhận hồ sơ đến hết ngày 27/09/2022

Mô tả công việc

1. Mục đích công việc:
Tham mưu, hỗ trợ Lãnh đạo phòng trong việc xây dựng, quản lý thực hiện các kế hoạch nhân sự; thực hiện công tác quản lý, đánh giá hiệu quả công việc trong hệ thống VCB.
2. Nhiệm vụ chính:
- Đầu mối xây dựng, theo dõi quản lý, đề xuất điểu chỉnh các kế hoạch về nhân sự bao gồm: kế hoạch tiền lương, kế hoạch lao động, kế hoạch tuyển dụng và các kế hoạch nhân sự khác có liên quan.
- Đầu mối xây dựng/lập kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực, chiến lược thu hút và phát triển nhân tài và các kế hoạch, chiến lược phát triển nguồn nhân lực khác.
- Đầu mối phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng, rà soát, hoàn thiện bộ JDs, KPIs cá nhân hàng năm. 
- Hướng dẫn triển khai công tác đánh giá hiệu quả công việc cấp cá nhân tại Trụ sở chính và Chi nhánh.
- Thực hiện công tác xếp hạng các Chi nhánh/Công ty con của VCB theo quy định.
- Tham gia hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho các đơn vị liên quan đến mảng công việc được phân công.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, chuyên ngành Luật kinh tế các trường Đại học khác trong và ngoài nước. 
- Tốt nghiệp loại khá trở lên.
Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm).
2. Kinh nghiệm: 
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc quản trị nguồn nhân lực.
3. Năng lực/Kỹ năng cần thiết: 
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và truyền đạt thông tin.
- Kỹ năng viết và trình bày văn bản.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Tư duy logic, kỹ năng phân tích và tổng hợp.
- Kỹ năng xử lý số liệu và tổng hợp báo cáo. 
4. Độ tuổi: Không quá 40 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

Các tiêu chí ưu tiên