Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15/03/2024

I. Mô tả công việc:
1. Thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng/chỉnh sửa hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động và chính sách chế độ đãi ngộ liên quan, đảm bảo chính sách mới được vận hành hiệu quả, kịp thời theo tiến độ dự án. Bao gồm các hạng mục: Xây dựng yêu cầu nghiệp vụ, khảo sát dữ liệu trên hệ thống, kiểm thử hệ thống, chỉnh sửa các lỗi phát sinh.
2. Phối hợp với các đơn vị liên quan để cập nhật tham số, tích hợp dữ liệu nhằm phục vụ việc đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động và áp dụng các chính sách lương thưởng đãi ngộ liên quan trên hệ thống.

II. Tiêu chuẩn tuyển dụng
1. Trình độ: 
Yêu cầu bắt buộc
 (a) Trình độ chuyên môn: 
Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán, Phát triển nguồn nhân lực hoặc chuyên ngành liên quan.
- Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm).
- Các trường đào tạo: 
• Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
• Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 
• Trường Đại học Ngoại thương 
• Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP Hồ Chí Minh 
• Học viện Ngân hàng 
• Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh
• Học viện Tài chính 
• Các trường đại học nước ngoài có uy tín 
(b) Trình độ ngoại ngữ:  Tiếng Anh IELTS từ 6,5 trở lên hoặc tương đương, có khả năng giao tiếp thành thạo và đọc hiểu các tài liệu bằng Tiếng Anh. 
2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán quản trị, Phát triển nguồn nhân lực, Phân tích dữ liệu.  
- Tiêu chí ưu tiên:  
+ Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm tham gia các dự án liên quan đến KPI, đánh giá hiệu quả hoạt động, lương thưởng/đãi ngộ, hệ thống báo cáo quản trị (MIS), hệ thống phân tích lợi nhuận đa chiều (MPA). 
+ Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm về quản lý dự án tại các ngân hàng. 
3. Kiến thức: 
- Am hiểu nghiệp vụ ngân hàng, phân tích tài chính, quản trị và phát triển nguồn nhân lực. 
- Có kiến thức và am hiểu về hệ thống Corebanking của ngân hàng, các hệ thống báo cáo quản trị, hệ thống quản lý nhân sự. 
- Có khả năng phân tích nghiệp vụ ngân hàng (BA). 
- Am hiểu về hệ thống thông tin, dữ liệu và báo cáo. 
4. Yêu cầu khác
- Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ