Số lượng tuyển dụng: 02

Mô tả công việc

1. Thực hiện giám sát, đánh giá hệ thống công nghệ thông tin và công tác quản lý của ngân hàng.
- Khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác giám sát các hoạt động ngân hàng. 
- Phân tích, đánh giá nhưng vấn đề tồn tại, bất cập trong hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng hoặc đánh giá việc quản lý trong hoạt động công nghệ thông tin của ngân hàng.
- Đề xuất ý kiến liên quan đến nội dung giám sát.
2. Đánh giá công tác an toàn bảo mật thông tin của ngân hàng.
- Phân tích, đánh giá các chính sách, quy định về an toàn bảo mật thông tin của ngân hàng theo các quy định, thông lệ và chuẩn mực về an toàn an ninh thông tin.
- Rà soát, đánh giá việc tuân thủ các quy định về an toàn bảo mật thông tin của ngân hàng.
3. Rà soát, đánh giá công tác đầu tư dự án CNTT hoặc mua sắm tài sản CNTT.
- Đánh giá quy trình thủ tục thực hiện dự án CNTT/mua sắm tài sản CNTT.
- Đánh giá về mặt công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật… đối với các  dự án/tài sản đầu tư mua sắm.
- Đánh giá cơ sở xác định tổng mức đầu tư dự án, dự toán mua sắm.
- Đánh giá tổng thể công tác đầu tư dự án CNTT/mua sắm tài sản CNTT.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:
1. Trình độ:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy tại các trường Đại học công lập trong nước: Học việc Kỹ thuật Quân sự; Học viện Khoa Học công nghệ; Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học FPT; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT); Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Học viện Kỹ thuật mật mã (KMA)/ các trường Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các Trường ĐH nước ngoài có uy tín, chuyên ngành: Chuyên ngành công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin, Toán tin, Điện tử viễn thông, Kiểm toán công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ kiểm toán quốc tế về công nghệ thông tin, chứng chỉ an ninh, bảo mật hoặc chứng chỉ an ninh quản trị mạng. 
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 trở lên (Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu) hoặc tương đương, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc đảm nhiệm.
2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên).
3. Trường đại học: Danh sách trường đại học trong cột Nhóm trường.
4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp Chính quy loại Khá trở lên.
5. Kiến thức:
- Có kiến thức và am hiểu về hệ thống CNTT của ngân hàng
- Có kiến thức an toàn thông tin mạng, an toàn ứng dụng và hệ thống công nghệ thông tin
6. Kinh nghiệm:
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các Ngân hàng/doanh nghiệp hoặc kinh nghiệm Kiểm toán công nghệ thông tin tại các Công ty Kiểm toán độc lập.
- Ưu tiên các ứng viên đã tham gia kiểm tra, đánh giá công tác đầu tư dự án công nghệ thông tin/mua sắm tài sản công nghệ thông tin hoặc triển khai dự án công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp/ngân hàng. 
II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:
1. Kỹ năng:
- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian.
- Kỹ năng đánh giá an toàn hệ thống công nghệ thông tin.
- Kỹ năng truyền đạt thông tin mạch lạc, dễ hiểu.
- Kỹ năng trình bày văn bản; tổng hợp, viết báo cáo.
2. Khả năng:
- Khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
- Khả năng tìm hiểu, nắm bắt các xu hướng phát triển công nghệ thông tin.
3. Phẩm chất cá nhân:
- Cẩn trọng, trung thực, độc lập, khách quan.
- Có tinh thần học hỏi, đoàn kết, chủ động trong công việc.
- Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
- Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
4. Độ tuổi: Không quá 40 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

Các tiêu chí ưu tiên