Share this Job

Thông tin tuyển dụng

Thời gian nhận hồ sơ: Đến khi tuyển đủ chỉ tiêu, tối đa đến 31/12/2022

Số lượng tuyển dụng: 08 cán bộ

Mô tả công việc

1. Xây dựng, theo dõi và bảo dưỡng các mô hình định lượng; Văn bản hóa các kết quả và hướng dẫn sử dụng mô hình trong hoạt động ứng dụng thực tiễn.
2. Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp thực hiện các giải pháp mang tính định lượng nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro và hỗ trợ quyết định kinh doanh của Ngân hàng:
 a. Nghiên cứu mô hình hóa rủi ro: phát triển phương pháp luận, ứng dụng mô hình và tính toán tối ưu để lượng hóa rủi ro; nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật kiểm định mô hình; phân tích dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành trong môi trường giả thiết của các mô hình.
 b. Tính toán ứng dụng kết quả mô hình, theo dõi quá trình triển khai và văn bản hóa.
3. Tham gia tính toán thiết kế các sản phẩm, xây dựng các quy trình; phát triển và quản lý chất lượng hệ thống dữ liệu:
 a. Mô hình hóa nghiệp vụ; lập trình mô hình dự báo tài chính và mô hình hóa sản phẩm, nghiệp vụ đặc trưng.
 b. Khảo sát các nguồn dữ liệu, phát triển dữ liệu và thu thập, quản trị dữ liệu phục vụ xây dựng các mô hình trong các dự án nâng cao năng lực quản trị của Ngân hàng và các hoạt động nghiên cứu, phân tích khác.
 c. Quản trị dữ liệu và thực hiện các biện pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu.
 d. Lập trình các mẫu báo cáo quản lý chất lượng dữ liệu và các mẫu báo cáo thông tin quản lý trên các công cụ BI.    
4. Nhiệm vụ khác:
 a. Thực hiện góp ý văn bản chính sách của VCB, các cơ quan quản lý liên quan trong lĩnh vực quản trị rủi ro.
 b. Tham gia các Dự án nâng cao năng lực quản trị của VCB.
 c. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB.
 d. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo Phòng giao.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ:
a.Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên chuyên ngành Toán học, Kinh tế học, Toán tài chính, Toán kinh tế, Tài chính định lượng, Quản trị rủi ro, Phân tích kinh doanh, Khoa học dữ liệu, Kinh tế-tài chính ứng dụng hoặc các chuyên ngành có liên quan khác, tại các trường sau: 
 + Đại học Kinh tế quốc dân.
 + Đại học Ngoại thương.
 + Đại học Quốc gia.
 + Học viện Tài chính.
 + Học viện Ngân hàng.
 + Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.
 + Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
 + Các trường ĐH trong và ngoài nước có uy tín.
b. Trình độ ngoại ngữ: có các kĩ năng tiếng Anh thành thạo.
2. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.
3. Kiến thức: Có nền tảng vững chắc về Xác suất-thống kê và Toán học trong kinh tế-tài chính.
4. Kỹ năng:
 + Có kỹ năng lập trình với công cụ SAS, R, MATLAB, Python, Ms-SQL,…
 + Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
 + Có kỹ năng tổ chức thực hiện, sắp xếp công việc.
 + Có kỹ năng trình bày và diễn giải những khái niệm kỹ thuật một cách dễ hiểu bằng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.
5. Khả năng:
 + Có khả năng nghiên cứu ứng dụng các phương pháp, kĩ thuật và mô hình toán tiên tiến.
 + Có khả năng thực thi triển khai các tính toán có mức độ phức tạp cao.
 + Có khả năng tư duy logic.
 + Có khả năng khái quát hóa và tư duy toàn cục.
6. Phẩm chất cá nhân:
 + Cẩn trọng, linh hoạt.
 + Trung thực, kỷ luật, trách nhiệm.
7. Các tiêu chí khác:
 + Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao.
 + Có xác nhận lý lịch tư pháp.
8. Các tiêu chí ưu tiên:
 + Là học sinh chuyên khối Tự nhiên trong giai đoạn Trung học phổ thông, và/hoặc có các giải thưởng quốc gia, quốc tế.
 + Có các chứng chỉ quốc tế chuyên môn (FRM, PRM, CQF, CFA,...)
 + Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS trên 6.0 (hoặc tương đương).;
 + Có kinh nghiệm phân tích định lượng tại các tổ chức ngân hàng-tài chính/dịch vụ tài chính trong và ngoài nước.
 + Có thư giới thiệu từ giáo sư hoặc cấp trên ở nơi làm việc cũ.

Các tiêu chí ưu tiên


Job Segment: CFA, Finance