Chia sẻ Việc làm này

Mô tả công việc

- Triển khai thực hiện các công việc về mua sắm, hậu cần đảm bảo về tiến độ, đúng quy định của pháp luật và quy chế của VCB.
- Tham mưu cho lãnh đạo phòng trong việc thực thi hoạt động của phòng theo mảng công việc được phân công.
- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng giao.
 

Tiêu chuẩn tuyển dụng

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp hệ chính quy các trường Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Đại học Thương mại, Đại học Quốc gia chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, ngân hàng và các Chuyên ngành liên quan.
- Có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc.
- Tuổi đời: Không quá 35 tuổi.
- Kỹ năng:
+ Có kỹ năng giao tiếp với đối tác.
+ Có khả năng phải nhìn nhận, phán đoán và nắm bắt thông tin nhanh nhạy, ứng biến nhanh trong xử lý công việc.
+ Có kỷ luật chặt chẽ trong công việc.
+ Luôn trung thực.
- Kinh nghiệm:
+ Hiểu biết trong công tác quản trị, hậu cần.
+ Hiểu biết về công tác tổ chức đấu thầu.

Các tiêu chí ưu tiên

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hậu cần, mua sắm, đấu thầu.
- Có chứng chỉ đấu thầu.