Chia sẻ Việc làm này

Mô tả công việc:

- Thực hiện công việc lao công, tạp vụ đáp ứng yêu cầu của cơ quan.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng giao.

 

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

- Tốt nghiệp phổ thông trung học.

- Có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc

- Tuổi đời: Không quá 40.

- Có kỷ luật, tận tụy, trung thực và trách nhiệm trong công việc.