Thời gian nhận hồ sơ và Hình thức tuyển dụng

  • Nhận hồ sơ đến khi tuyển dụng đủ (tối đa đến hết ngày 31/12/2024)
  • Ứng viên tham gia 02 vòng thi (vòng thi kiến thức và phỏng vấn)
  • Chỉ tiêu tuyển dụng: 02

Mô tả công việc

• Thiết lập môi trường làm việc Agile và hướng dẫn các đội ngũ áp dụng mô hình Agile của VCB
• Huấn luyện, đào tạo cho các thành viên trong nhóm thực hành Agile
• Huấn luyện và cố vấn cho các vị trí Agile chủ chốt của nhóm như Scrum master, Product owner để thực hành Agile xuất sắc
• Điều phối các hoạt động Agile và Agile mở rộng khi có yêu cầu từ dự án
• Tạo và duy trì các số liệu và báo cáo Agile để đo lường sự thành công của việc triển khai Agile.
• Phối hợp cùng các Agile coach, Scrum master để cải tiến mô hình, phương pháp thực hành Agile tại VCB

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ chuyên môn:
• Chuyên ngành đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học Máy tính, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, hoặc chuyên ngành có liên quan tại các trường Đại học trong nước và các Trường ĐH nước ngoài có uy tín
• Chứng nhận chuyên nghiệp về Agile và coaching như PSM, CSM, PNI-ACP, ICP-ACC được ưu tiên.
• Có hiểu biết sâu sắc về các phương pháp phát triển phần mềm Agile (Agile engineering best practices)
• Có hiểu biết sâu sắc về các Agile frameworks như Scrum, Kanban, XP, DevOps
 2. Kinh nghiệm:
• 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp, ưu tiên kinh nghiệm tại các ngân hàng thương mại hoặc tổ chức fintech.
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm Agile Coach
• Có kinh nghiệm về quản trị sự thay đổi và chuyển đổi trong tổ chức.
• Có kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn các vị trí chức năng trong đội nhóm Agile và kinh nghiệm triển khai Agile mở rộng
• Có kinh nghiệm trong đánh giá mức độ trưởng thành Agile trong tổ chức/đội nhóm, đề xuất cải tiến và định hướng thay đổi
• Hiểu rõ về các phương pháp Agile và Agile mở rộng, bao gồm Scrum, Kanban, Lean, SAFe, Scrum@Scale …
3. Kỹ năng
• Kỹ năng giao tiếp, cố vấn xuất sắc.
• Kỹ năng quản trị sự thay đổi
• Khả năng huấn luyện cho các thành viên trong nhóm
• Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý xung đột
• Kỹ năng tạo động lực cho đội nhóm
• Thuần thục và có thể đào tạo cách sử dụng các công cụ Agile như Jira, Confluence, Bitbucket, Jenkins, SonarQ…

Các tiêu chí ưu tiên