Thời gian nhận hồ sơ và Hình thức tuyển dụng

  • Nhận hồ sơ đến khi tuyển dụng đủ (tối đa đến hết ngày 31/12/2023)
  • Ứng viên tham gia 02 vòng thi (vòng thi kiến thức và phỏng vấn)
  • Chỉ tiêu tuyển dụng: 06

Mô tả công việc

1.Nhiệm vụ chính:
a) Tập hợp, xem xét, phân tích, đánh giá và chuyển các yêu cầu về chức năng nghiệp vụ thành các thông số kỹ thuật
b) Làm việc với các vị trí phụ trách sản phẩm, và các bên liên quan để phát triển tình huống người dùng, xây dựng, phát triển URD và các luồng quy trình để hỗ trợ thiết kế và phát triển các giải pháp chuyển đổi ngân hàng số
c) Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ quản để hiểu rõ về các tính năng, giá trị kinh doanh và mức độ ưu tiên của các yêu cầu
d) Xác định và xây dựng các quy trình kinh doanh hiện tại và tương lai
e) Ghi nhận, theo dõi và đề xuất phương án giải quyết các vấn đề phát sinh.
f) Xây dựng và quản lý tài liệu về các quy trình, chính sách, ứng dụng và hỗ trợ người dùng
g) Nắm bắt các tính năng, chức năng ứng dụng mới và đưa ra các khuyến nghị để cải tiến quy trình.
h) Thông báo cho người dùng ứng dụng về chức năng và cải tiến ứng dụng
i) Đào tạo người dùng mới và thường xuyên cập nhật thông tin, hướng dẫn người dùng hiện tại.
j) Lập báo cáo tùy chỉnh theo yêu cầu.
2. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ của phòng, Trung tâm và của VCB
3. Thực hiện các công việc khác có liên quan do Lãnh đạo Phòng giao 

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ chuyên môn:
- Chuyên ngành đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành có liên quan tại các trường Đại học trong nước: Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Ngoại thương; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Bách khoa TP. HCM; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Đại học FPT; Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh; Đại học Khoa học công nghệ Hà Nội; Học viện khoa học công nghệ; Đại học Quốc tế Hồng Bàng; Đại học Văn Lang; Các Trường ĐH nước ngoài có uy tín.
- Trình độ ngoại ngữ:  Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách. 
- Trình độ tin học: phù hợp yêu cầu công việc. 
2. Tuổi đời: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
3. Kiến thức: 
- Có kiến thức chuyên sâu về các quy trình trong lĩnh vực ngân hàng cũng như các quy trình nghiệp vụ
- Kiến thức về cấu hình, kiến trúc và triển khai nền tảng ứng dụng
- Hiểu biết tốt về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.
4. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kinh nghiệm phát triển sản phẩm trong môi trường Agile

5. Kỹ năng:
- Kỹ năng tổng hợp thông tin, phân tích thông tin
- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
- Có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin 
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện
- Kỹ năng xây dựng mối quan hệ hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhóm

Các tiêu chí ưu tiên