Đang tải...
 
Chia sẻ Việc làm này

Thời gian nhận hồ sơ và Hình thức tuyển dụng

  • Nhận hồ sơ đến khi tuyển dụng đủ (tối đa đến hết ngày 31/12/2022)
  • Ứng viên tham gia 02 vòng thi (vòng thi kiến thức và phỏng vấn)
  • Chỉ tiêu tuyển dụng: 06

Mô tả công việc

1. Nhiệm vụ chính: 
a. Quản trị, vận hành các hệ thống ứng dụng CNTT tại TTNHS trong phạm vi được phân công.
b. Nhận bàn giao các tài liệu về công nghệ, quy trình, hướng dẫn sử dụng, các gói chương trình từ phòng/Dự án trong trung tâm NHS để thực hiện các công tác quản trị và bảo trì ứng dụng.
c. Thực hiện quản lý và cài đặt các hệ thống phần mêm ứng dụng, các phiên bản cập nhật/ nâng cấp của các hệ thống phần mềm ứng dụng tương ứng trong phạm vi phụ trách.
d. Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ người dùng cuối thông qua bộ phận Service Desk và thực hiện các công tác hỗ trợ, xử lý các sự cố phần mềm ứng dụng trong phạm vi quản lý và theo phân công của Ban Lãnh đạo.
e. Chịu trách nhiệm chỉnh sửa/ cài đặt tham số kỹ thuật của hệ thống ứng dụng, khai thác số liệu thông qua các công cụ quản trị.
f. Đầu mối rà soát, tổng hợp và báo cáo Ban Giám đốc Trung tâm NHS về các vấn đề phát sinh trong công tác hỗ trợ, quản trị và bảo trì ứng dụng theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu; phối hợp với các bên liên quan trong quá trình xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.
g. Làm việc với nhóm Quản trị để hiểu khối lượng công việc trong tương lai của việc triển khai dịch vụ số trên toàn ngân hàng
h. Xác định môi trường phát triển, kiểm thử và phát hành cần thiết để đáp ứng nhu cầu
i. Làm việc với nhóm về đám mây (Cloud) để đảm bảo môi trường có sẵn, được cung cấp và thiết lập trước quy mô thời gian yêu cầu và thực hiện các kiểm thử gỡ bỏ để đảm bảo môi trường được thiết lập chính xác.
j. Phối hợp với Trung tâm CNTT để đánh giá về khả năng sử dụng tính năng tự động cung cấp môi trường để giảm thời gian đưa ra thị trường và đảm bảo sự liên kết của phần mềm chính xác.
k. Làm việc với Trung tâm CNTT về quy trình quản trị để quản lý môi trường đám mây với cấu trúc của tính kinh tế đám mây.
l. Giải quyết các vấn đề với môi trường và cấu hình.
m. Đảm bảo rằng tất cả các bản sao lưu được thực hiện và làm việc với người quản lý phát hành để kiểm soát số phiên bản của phần mềm
n. Tự động hóa để quản lý và cung cấp môi trường với các cấu hình chính xác
2. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ của phòng, Trung tâm và của VCB
3. Thực hiện các công việc khác có liên quan do Lãnh đạo Phòng giao 

Tiêu chuẩn tuyển dụng


1. Trình độ chuyên môn:
- Chuyên ngành đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành có liên quan tại các trường Đại học trong nước:  Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Ngoại thương; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Bách khoa TP. HCM; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Đại học FPT; Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh; Đại học Khoa học công nghệ Hà Nội; Học viện khoa học công nghệ; Đại học Quốc tế Hồng Bàng; Đại học Văn Lang; Các Trường ĐH nước ngoài có uy tín.
- Trình độ ngoại ngữ:  Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách. 
- Trình độ tin học: phù hợp yêu cầu công việc. 
2. Tuổi đời: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
3. Kiến thức: 
- Am hiểu các kiến thức về Cloud
- Kiến thức làm việc về máy tính và phần mềm bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm Microsoft Office
4. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về cấu hình hệ thống.
5. Kỹ năng:
- Giải quyết vấn đề và phân tích
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng miệng mạnh mẽ
- Kỹ năng giao tiếp và truyền tải thông tin
- Kỹ năng làm việc độc lập

Các tiêu chí ưu tiên