Share this Job

Thời gian nhận hồ sơ và Hình thức tuyển dụng

  • Nhận hồ sơ đến khi tuyển dụng đủ (tối đa đến hết ngày 31/12/2022)
  • Ứng viên tham gia 02 vòng thi (vòng thi kiến thức và phỏng vấn)
  • Chỉ tiêu tuyển dụng: 02

Mô tả công việc

1. Nhiệm vụ chính: 
a. Tham mưu, đề xuất và thực hiện xây dựng quy trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về an toàn thông tin theo phân công của Lãnh đạo phòng. 
b. Xây dựng quy trình & kịch bản phản ứng với các sự cố ATTT. Đầu mối xử lý, phân tích, điều tra các sự cố ATTT và tổ chức diễn tập ứng cứu các sự cố ATTT.
c. Theo dõi, cập nhật thường xuyên các thông tin về nguy cơ, lỗ hổng ATTT mới và đánh giá, phân tích, đưa ra khuyến nghị xử lý, ứng phó nguy cơ/lỗ hổng ATTT đối với VCB.
d. Hỗ trợ cán bộ Quản lý rủi ro và chính sách ATTT đối với công tác kiểm tra, kiểm soát tuân thủ chính sách ATTT.
e. Tham gia tư vấn, góp ý về ATTT đối với các dự án CNTT của VCB.
f. Hiểu rõ các vấn đề bảo mật trong tương tác số.
g. Phối hợp với cán bộ Phòng An ninh hệ thống – TT CNTT thống nhất các tiêu chuẩn và chính sách cần được xây dựng/điều chỉnh cũng như xác định các yêu cầu bảo mật mới.
h. Làm việc với Kiến trúc sư Số hóa để đảm bảo các thiết kế kiến trúc được tích hợp bảo mật.
i. Làm việc với nhóm kiểm thử để đảm bảo tất cả các điểm yếu tiềm ẩn được giải quyết trong quá trình kiểm thử.
j. Tiến hành đánh giá bảo mật một cách thường xuyên để đáp ứng đầy đủ và đáp ứng vượt mức các yêu cầu quy định.
k. Phối hợp với các đối tác bên ngoài để thực hiện ‘pen-testing’ bắt buộc trên mỗi bản sản phẩm được phát hành
l. Phối hợp với cán bộ phòng An ninh Hệ thống – TTCNTT để rà soát các nguy cơ an ninh, xác định các biện pháp cần thiết để giải quyết.
m. Báo cáo Giám đốc / Phó Giám đốc TT NHS về các vấn đề bảo mật tiềm ẩn, theo dõi và báo cáo các kế hoạch hành động để xử lý các vấn đề bảo mật. 

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ chuyên môn:
- Chuyên ngành đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành có liên quan tại các trường Đại học trong nước:  Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Ngoại thương; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Bách khoa TP. HCM; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Đại học FPT; Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh; Đại học Khoa học công nghệ Hà Nội; Học viện khoa học công nghệ; Đại học Quốc tế Hồng Bàng; Đại học Văn Lang; Các Trường ĐH nước ngoài có uy tín.
- Trình độ ngoại ngữ:  Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách. 
- Trình độ tin học: phù hợp yêu cầu công việc. 
2. Tuổi đời: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
3. Kiến thức: 
- Có kiến thức về Linux và Windows Server
- Có kiến thức chuyên sâu về bảo mật công nghệ thông tin
4. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong các vị trí tương đương.
5. Kỹ năng:
- Kỹ năng tổng hợp thông tin, phân tích thông tin
- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
- Có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin 
- Tìm tòi, sáng tạo, tỉ mỉ, có thể làm việc tốt trong một môi trường năng động, linh hoạt.
- Chủ động giải quyết vấn đề, phân tích vấn đề.
- Khả năng gây ảnh hưởng tới người khác

Các tiêu chí ưu tiên