Thời gian nhận hồ sơ và Hình thức tuyển dụng

  • Nhận hồ sơ đến khi tuyển dụng đủ (tối đa đến hết ngày 31/12/2024)
  • Ứng viên tham gia 02 vòng thi (vòng thi kiến thức và phỏng vấn)
  • Chỉ tiêu tuyển dụng: 02

Mô tả công việc

1.Nhiệm vụ chính
a)Phụ trách sản phẩm Công nghệ thông tin:
b)Xác định rõ ràng, thứ tự ưu tiên các yêu cầu định hướng thị trường của nhóm phát triển ứng dụng
c)Đề xuất sáng kiến, cải tiến quy trình để tối ưu hóa quy trình phát triển ứng dụng. Hướng dẫn ứng dụng mô hình agile trong thực tế
d)Quản lý cải tiến sản phẩm và sắp xếp, phân chia công việc chuyển giao sản phẩm, thay đổi sản phẩm theo hướng phù hợp trước khi triển khai, đề xuất ý tưởng phát triển chức năng mới dựa trên các phản hồi.
e)Thiết kế trải nghiệm khách hàng (UX) dựa trên các tiêu chí được phê duyệt. Giới thiệu (demo) giải pháp, phiên bản mới nhất với các bên liên quan.
f)Hỗ trợ vận hành dự án :
g)Hướng dẫn triển khai, thực hiện mục tiêu của các luồng công việc trong quá trình thực hiện dự án. Hỗ trợ trong việc xây dựng, chọn lọc, ưu tiên các việc tồn đọng (backlog) và lập kế hoạch thực hiện
h)Phát hiện, tập trung giải quyết các khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của đội ngũ phát triển phần mềm. Theo dõi khối lượng công việc của nhóm phát triển phần mềm và phân bổ một cách phù hợp.
i)Điều chỉnh quy trình phù hợp, hiệu quả dựa trên các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án.
j)Đánh giá năng lực, hỗ trợ, tạo điều kiện khuyến khích xây dựng môi trường làm việc phát huy sáng tạo
2.Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ của phòng, Trung tâm và của VCB.
3.Thực hiện các công việc khác có liên quan do Lãnh đạo Phòng giao.    
 

Tiêu chuẩn tuyển dụng


1.Trình độ chuyên môn:
-Chuyên ngành đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành có liên quan tại các trường Đại học trong nước:  Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Ngoại thương; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Bách khoa TP. HCM; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Đại học FPT; Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh; Đại học Khoa học công nghệ Hà Nội; Học viện khoa học công nghệ; Đại học Quốc tế Hồng Bàng; Đại học Văn Lang; Các Trường ĐH nước ngoài có uy tín.
-Trình độ ngoại ngữ:  Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách. 
-Trình độ tin học: phù hợp yêu cầu công việc. 
2.Tuổi đời: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
3.Kiến thức: Hiểu biết tốt về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.
4.Kinh nghiệm:
-Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng 
-Có kinh nghiệm thực tế ứng dụng phương thức làm việc Agile và các kỹ năng như tạo nguyên mẫu (Prototyping), quản lý yêu cầu, tích hợp liên tục.
5.Kỹ năng:
-Kỹ năng tổng hợp thông tin, phân tích thông tin
-Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
-Có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin 
-Tìm tòi, sáng tạo, tỉ mỉ, có thể làm việc tốt trong một môi trường năng động, linh hoạt.
-Kỹ năng giải quyết vấn đề

Các tiêu chí ưu tiên