Share this Job

Thời gian nhận hồ sơ và Hình thức tuyển dụng

  • Nhận hồ sơ đến khi tuyển dụng đủ (tối đa đến hết ngày 31/12/2022)
  • Ứng viên tham gia 02 vòng thi (vòng thi kiến thức và phỏng vấn)
  • Chỉ tiêu tuyển dụng: 10

Mô tả công việc

1.Nhiệm vụ chính:
a)Chủ động gắn kết các thành viên trong nhóm triển khai để đảm bảo cung cấp các kịch bản kiểm thử hoàn thiện, đầy đủ.
b)Phát triển và kiểm thử nhằm đánh giá các tiêu chí chấp nhận, được mô tả trong yêu cầu tổng thể (epic) và tình huống người dùng
c)Phối hợp chặt chẽ với cán bộ phụ trách sản phẩm xác định rõ các yêu cầu, xây dựng các kịch bản kiểm thử
d)Xác định những yêu cầu không rõ ràng và làm việc với cán bộ phụ trách sản phẩm để hiểu rõ hơn trước khi tiến hành thử nghiệm tình huống người dùng
e)Gửi phản hồi về tình trạng sản phẩm được kiểm thử nhằm giúp cải thiện chất lượng
f)Kiểm soát lỗi và ghi nhận, báo cáo chính xác tình trạng lỗi cho các bên liên quan
g)Phát triển các giao thức và tiêu chuẩn kiểm thử nhằm cải thiện hiệu quả kiểm thử
h)Sử dụng các công cụ kiểm thử tự động, phát triển các kịch bản kiểm tra tự động, giảm các bước kiểm tra thủ công giúp nâng cao tốc độ làm việc
i)Báo cáo kết quả kiểm thử với các bên liên quan, phối hợp làm việc với lập trình viên cải thiện chất lượng mã nguồn và phạm vi thử nghiệm
2.Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ của phòng, Trung tâm và của VCB
3.Thực hiện các công việc khác có liên quan do Lãnh đạo Phòng giao 

Tiêu chuẩn tuyển dụng

 1.Trình độ chuyên môn:
-Chuyên ngành đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành có liên quan tại các trường Đại học trong nước:  Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Ngoại thương; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Bách khoa TP. HCM; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Đại học FPT; Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh; Đại học Khoa học công nghệ Hà Nội; Học viện khoa học công nghệ; Đại học Quốc tế Hồng Bàng; Đại học Văn Lang; Các Trường ĐH nước ngoài có uy tín.
-Trình độ ngoại ngữ:  Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách. 
-Trình độ tin học: phù hợp yêu cầu công việc. 
2.Tuổi đời: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
3.Kiến thức: 
-Hiều biết về quy trình phát triển phần mềm (SDLC)
-Hiểu biết tốt về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng
4. Kinh nghiệm:
-Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong các vị trí tương đương
-Có kinh nghiệm làm việc trong các môi trường ứng dụng các phương pháp quản lý chất lượng (Lean/ LSS/ Six Sigma)
-Có kinh nghiệm ứng dụng các phương pháp kiểm thử, kiểm thử tự động
5. Kỹ năng:
-Kỹ năng tổng hợp thông tin, phân tích thông tin
-Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
-Có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin 
-Tìm tòi, sáng tạo, tỉ mỉ, có thể làm việc tốt trong một môi trường năng động, linh hoạt.
-Chủ động giải quyết vấn đề, phân tích vấn đề
 

Các tiêu chí ưu tiên