Thời gian nhận hồ sơ và Hình thức tuyển dụng

  • Nhận hồ sơ đến khi tuyển dụng đủ (tối đa đến hết ngày 31/12/2024)
  • Ứng viên tham gia 02 vòng thi (vòng thi kiến thức và phỏng vấn)
  • Chỉ tiêu tuyển dụng: 20
     

Mô tả công việc

1. Chuyên viên phát triển phầm mềm front-end
• Triển khai và duy trì ứng dụng web/di động.
• Hợp tác với đội ngũ thiết kế để chuyển đổi từ UI/UX và mockups thành giao diện web hoạt động.
• Đảm bảo tính tương thích với các trình duyệt và tối ưu hiệu suất của các ứng dụng web.
• Thiết kế, xây dựng và duy trì các ứng dụng front-end có hiệu suất cao, có khả năng mở rộng và an toàn.
• Cập nhật thông tin với những công nghệ front-end mới nhất và đưa ra đề xuất về các công cụ và framework mới để cải thiện quy trình phát triển.
2. Chuyên viên phát triển phần mềm back-end
• Tích hợp các ứng dụng front-end với các hệ thống back-end.
• Viết và duy trì mã nguồn hiệu quả, có khả năng mở rộng và được tài liệu hóa đầy đủ.
• Triển khai các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.
• Hợp tác với các nhóm chuyên môn khác nhau để xác định và giải quyết các thách thức kỹ thuật.
• Cập nhật thông tin với các công nghệ back-end và các phương pháp tốt nhất mới nhất.
• Thiết kế và phát triển các hệ thống back-end có hiệu suất cao và có khả năng mở rộng.
• Giám sát hệ thống để phát hiện và giải quyết các vấn đề về hiệu suất và bảo mật một cách kịp thời

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ chuyên môn:
• Chuyên ngành đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học Máy tính, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, hoặc chuyên ngành có liên quan tại các trường Đại học trong nước và các Trường ĐH nước ngoài có uy tín; 
2. Kinh nghiệm:
2.1 Chuyên viên phát triển phầm mềm front-end
• Hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm Front-End
• Hiểu biết về các phương pháp phát triển Agile 
• Có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm đa chức năng hoặc Agile team
Web:
• Hiểu biết về HTML, CSS và JavaScript.
• Kinh nghiệm với các framework front-end hiện đại như React hoặc Angular.
• Hiểu biết về thiết kế đáp ứng và tính tương thích trên nhiều trình duyệt và thiết bị.
Mobile:
• Hiểu các nền tẩng lập trình dành cho mobile.
• Kinh nghiệm với các framework hiện đại như React-Native hoặc Flutter.
• Hiểu biết về thiết kế đáp ứng và tính tương thích trên nhiều trình duyệt và thiết bị.
2.2 Chuyên viên phát triển phần mềm back-end
• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong phát triển back-end
• Kinh nghiệm mạnh mẽ trong việc xây dựng các hệ thống back-end có khả năng mở rộng và hiệu suất cao.
• Thành thạo viết mã bằng ít nhất một ngôn ngữ lập trình như Java.
• Kinh nghiệm trong thiết kế cơ sở dữ liệu, SQL và các cơ sở dữ liệu NoSQL.
• Kinh nghiệm trong việc tích hợp các ứng dụng front-end với hệ thống back-end.
• Có kinh nghiệm phát triển các hệ thống theo kiến trúc Microservice.
• Hiểu biết về các nền tảng điện toán đám mây như AWS, Google Cloud hoặc Azure.
• Hiểu biết sâu sắc về các tiêu chuẩn tốt nhất và các pattern thiết kế trong phát triển phần mềm.
• Hiểu biết về các phương pháp phát triển Agile.
• Có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm đa chức năng hoặc Agile team
3. Kỹ năng
• Kỹ năng làm việc đội nhóm tốt
• Kỹ năng giao tiếp tốt
• Kỹ năng giải quyết và phân tích vấn đề tốt.

Các tiêu chí ưu tiên