Chia sẻ Việc làm này

Thời gian nhận hồ sơ và Hình thức tuyển dụng

  • Nhận hồ sơ đến khi tuyển dụng đủ (tối đa đến hết ngày 31/12/2022)
  • Ứng viên tham gia 02 vòng thi (vòng thi kiến thức và phỏng vấn)
  • Chỉ tiêu tuyển dụng: 02

Mô tả công việc

1. Nhiệm vụ chính:
a) Áp dụng các công cụ, phương pháp định lượng, phân tích nâng cao để đáp ứng mục tiêu kinh doanh
b) Quản lý quy trình thu thập và thao tác với dữ liệu thô phi cấu trúc thành các sản phẩm dữ liệu có cấu trúc trong khi vẫn đảm bảo chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu
c) Khai phá dữ liệu và tiến hành thử nghiệm để dự đoán khả năng sử dụng và hành vi người tiêu dùng
d) Phân tích thống kê tập dữ liệu lớn (dữ liệu cấu trúc và phi cấu trúc)
e) Chuyển đổi các bảng câu hỏi khảo sát thành các dữ liệu để phân tích
f) Vận dụng các kiến thức chuyên môn trong phân tích định lượng để tạo ra các giả thuyết có thể kiểm chứng và nhân rộng
g) Phát triển trực quan hóa dữ liệu và tài nguyên báo cáo để truyền đạt thông tin chuyên sâu và hỗ trợ quá trình ra quyết định cho các bên liên quan
h) Phát triển thuật toán giúp xác định nguyên nhân gốc và đề xuất chiến lược kinh doanh
i) Phối hợp chặt chẽ với các nhóm kỹ thuật, thiết kế sản phẩm và quản lý sản phẩm để có được các hướng tiếp cận dữ liệu nhằm giải quyết vấn đề
j) Phối hợp với các nhóm nội bộ về chiến lược thu thập dữ liệu để hỗ trợ phân tích và nâng cao kiến thức
k) Tự động hóa phân tích và xây dựng các phân tích thông qua các ngôn ngữ lập trình
l) Dự báo bằng các công cụ và mô hình hoạt động và thống kê
m) Thiết kế và phân tích kết quả các kiểm thử đa biến để tối ưu hóa chuyển đổi vi mô và vĩ mô
2. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ của phòng, Trung tâm và của VCB
3. Thực hiện các công việc khác có liên quan do Lãnh đạo Phòng giao  

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ chuyên môn:
- Chuyên ngành đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành có liên quan tại các trường Đại học trong nước: Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Ngoại thương; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Bách khoa TP. HCM; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Đại học FPT; Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh; Đại học Khoa học công nghệ Hà Nội; Học viện khoa học công nghệ; Đại học Quốc tế Hồng Bàng; Đại học Văn Lang; Các Trường ĐH nước ngoài có uy tín.
- Trình độ ngoại ngữ:  Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách. 
- Trình độ tin học: phù hợp yêu cầu công việc. 
2. Tuổi đời: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
3. Kiến thức: 
- Hiểu biết tốt về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng
- Nắm rõ các hoạt động, danh mục kinh doanh
- Nhạy bén trong xử lý kỹ thuật, hiểu được các giải pháp dữ liệu 
- Phát triển hướng thử nghiệm, quản lý yêu cầu kỹ thuật
4. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
- Tối thiểu 5 năm ở các vị trí tương đương
- Kinh nghiệm phát triển sản phẩm trong môi trường Agile 
5. Kỹ năng:
- Kỹ năng tổng hợp thông tin, phân tích thông tin
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
- Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin 
- Tìm tòi, sáng tạo, tỉ mỉ, có thể làm việc tốt trong một môi trường năng động, linh hoạt.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phân tích
 

Các tiêu chí ưu tiên