Thời gian nhận hồ sơ và Hình thức tuyển dụng

  • Nhận hồ sơ đến khi tuyển dụng đủ (tối đa đến hết ngày 31/12/2024)
  • Ứng viên tham gia 02 vòng thi (vòng thi kiến thức và phỏng vấn)
  • Chỉ tiêu tuyển dụng: 02

Mô tả công việc

1. Nhiệm vụ chính
a) Phụ trách phát triển & triển khai sản phẩm Công nghệ thông tin
b) Xác định rõ ràng, thứ tự ưu tiên các yêu cầu định hướng thị trường của nhóm phát triển ứng dụng
c) Đề xuất sáng kiến, cải tiến quy trình để tối ưu hóa quy trình phát triển ứng dụng. Hướng dẫn ứng dụng mô hình Agile trong thực tế
d) Quản lý cải tiến sản phẩm và sắp xếp, phân chia công việc chuyển giao sản phẩm, thay đổi sản phẩm theo hướng phù hợp trước khi triển khai, đề xuất ý tưởng phát triển chức năng mới dựa trên các phản hồi.
e) Thiết kế trải nghiệm khách hàng (UX) dựa trên các tiêu chí được phê duyệt. Giới thiệu (demo) giải pháp, phiên bản mới nhất với các bên liên quan.
f) Hỗ trợ vận hành dự án 
g) Hướng dẫn triển khai, thực hiện mục tiêu của các luồng công việc trong quá trình thực hiện dự án. Hỗ trợ trong việc xây dựng, chọn lọc, ưu tiên các việc tồn đọng (backlog) và lập kế hoạch thực hiện
h) Phát hiện, tập trung giải quyết các khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của đội ngũ phát triển phần mềm. Theo dõi khối lượng công việc của nhóm phát triển phần mềm và phân bổ một cách phù hợp.
i) Điều chỉnh quy trình phù hợp, hiệu quả dựa trên các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án.
j) Đánh giá năng lực, hỗ trợ, tạo điều kiện khuyến khích xây dựng môi trường làm việc phát huy sáng tạo
2. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ của phòng, Trung tâm và của VCB.
3. Thực hiện các công việc khác có liên quan do Lãnh đạo Trung tâm/Phòng giao.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ chuyên môn:
• Chuyên ngành đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, hoặc chuyên ngành có liên quan tại các trường Đại học trong nước và các Trường ĐH nước ngoài có uy tín; 
• Kiến thức: Hiểu biết tốt về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.
2. Kinh nghiệm:
• Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và/hoặc tổ chức fintech.
• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
• Có kinh nghiệm thực tế ứng dụng phương thức làm việc Agile & Scrum, Design Thinking, và các kỹ năng như mô hình hoá và quản lý yêu cầu phát triển sản phẩm, tích hợp liên tục.
3. Kỹ năng:
• Kỹ năng tổng hợp và phân tích yêu cầu (nghiệp vụ, khách hàng, thị trường…)
• Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm
• Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm
• Có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin 
• Tìm tòi, sáng tạo, tỉ mỉ, có thể làm việc tốt trong một môi trường năng động, linh hoạt.
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kinh nghiệm ở vị trí tương tự tại các Ngân hàng và các dự án corporate banking là một lợi thế
• Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế

Các tiêu chí ưu tiên