Thời gian nhận hồ sơ và Hình thức tuyển dụng

  • Nhận hồ sơ đến khi tuyển dụng đủ (tối đa đến hết ngày 31/12/2023)
  • Ứng viên tham gia 01 vòng thi (vòng phỏng vấn)
  • Chỉ tiêu tuyển dụng: 03

Mô tả công việc

1. Nhiệm vụ chính:
- Cấu hình và duy trì hệ thống trên môi trường on-premises và cloud để đảm bảo tính khả dụng, hiệu suất, khả năng mở rộng và bảo mật của môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất, thông qua các công cụ quản lý cấu hình.
- Thực hiện tích hợp liên tục và triển khai liên tục bằng cách sử dụng các công cụ và phương pháp xử lý thích hợp
- Tập trung chuyên môn triển khai thực hiện các sản phẩm tích hợp hoặc độc lập trên nhiều ứng dụng
- Thực hiện sửa lỗi nhanh, chủ động xác định và giải quyết vấn đề liên quan đến các hoạt động xây dựng trên môi trường production nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp xử lý thích hợp
- Cấu hình và tự động hóa môi trường thử nghiệm và phát triển, hỗ trợ quản lý dữ liệu kiểm thử và tự động hóa triển khai.
- Thiết lập quy trình vận hành, sắp xếp thứ tự ưu tiên tự động, hỗ trợ tích hợp liên tục và phân phối liên tục
- Phát triển các công cụ tích hợp có khả năng truy xuất khép kín quá trình phát triển ứng dụng (từ yêu cầu nghiệp vụ đến các thay đổi trong mã nguồn để đáp ứng yêu cầu)
2. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ của phòng, Trung tâm và của VCB
3. Thực hiện các công việc khác có liên quan do Lãnh đạo Phòng giao  

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ chuyên môn:
- Chuyên ngành đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành có liên quan tại các trường Đại học trong nước: Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Ngoại thương; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Bách khoa TP. HCM; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Đại học FPT; Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh; Đại học Khoa học công nghệ Hà Nội; Học viện khoa học công nghệ; Đại học Quốc tế Hồng Bàng; Đại học Văn Lang; Các Trường ĐH nước ngoài có uy tín.
- Trình độ ngoại ngữ:  Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách. 
- Trình độ tin học: phù hợp yêu cầu công việc. 
2. Tuổi đời: Không quá 45 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
3. Kiến thức: 
- Hiểu biết tốt về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng
- Kiến thức chuyên môn lĩnh vực công nghệ
- Hiểu biết thư viện cơ sở hạ tầng CNTT (ITIL)
4. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
- Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong các vị trí tương đương
- Kinh nghiệm triển khai thực hiện và phát triển phần mềm
- Kinh nghiệm sử dụng hệ thống theo dõi lỗi

5. Kỹ năng:
- Kỹ năng tổng hợp thông tin, phân tích thông tin
- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
- Có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin 
- Tìm tòi, sáng tạo, tỉ mỉ, có thể làm việc tốt trong một môi trường năng động, linh hoạt.
- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và phối hợp.
- Có khả năng gây ảnh hưởng tới người khác.

Các tiêu chí ưu tiên