Chia sẻ Việc làm này

Thời gian nhận hồ sơ và Hình thức tuyển dụng

  • Nhận hồ sơ đến khi tuyển dụng đủ (tối đa đến hết ngày 31/12/2022)
  • Ứng viên tham gia 02 vòng thi (vòng thi kiến thức và phỏng vấn)
  • Chỉ tiêu tuyển dụng: 04

Mô tả công việc

1. Nhiệm vụ chính:
a) Thực hiện đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi phát hành: phê duyệt sản phẩm đáp ứng chất lượng, từ chối sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về chất lượng.
b) Phối hợp chặt chẽ với cán bộ phụ trách sản phẩm, đọc các bản thiết kế, kế hoạch và thông số kỹ thuật để hiểu và góp ý về các yêu cầu của sản phẩm và dịch vụ.
c) Kiểm tra chức năng, phi chức năng của sản phẩm và so sánh sản phẩm cuối cùng với các yêu cầu sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng.
d) Tài liệu hóa kết quả kiểm tra bằng cách hoàn thành các báo cáo chi tiết và hồ sơ kiểm thử.
e) Báo cáo về tình hình chất lượng của sản phẩm với các bên liên quan, phối hợp với đội sản xuất để cải thiện chất lượng sản phẩm.
a) Nâng cao năng suất kiểm tra chất lượng sản phẩm bằng cách nghiên cứu, sử dụng các công cụ kiểm thử tự động, phát triển các kịch bản kiểm tra tự động, giảm các bước kiểm tra thủ công giúp nâng cao tốc độ làm việc
f) Đề xuất cải tiến quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng để nâng cao kiểm soát chất lượng
g) Giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng một cách kịp thời.
2. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ của phòng, Trung tâm và của VCB
3. Thực hiện các công việc khác có liên quan do Lãnh đạo Phòng giao 

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ chuyên môn:
- Chuyên ngành đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành có liên quan tại các trường Đại học trong nước:  Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Ngoại thương; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Bách khoa TP. HCM; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Đại học FPT; Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh; Đại học Khoa học công nghệ Hà Nội; Học viện khoa học công nghệ; Đại học Quốc tế Hồng Bàng; Đại học Văn Lang; Các Trường ĐH nước ngoài có uy tín.
- Trình độ ngoại ngữ:  Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách. 
- Trình độ tin học: phù hợp yêu cầu công việc. 
2. Tuổi đời: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
3. Kiến thức: 
- Hiều biết về quy trình phát triển phần mềm (SDLC)
- Hiểu biết tốt về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hang.
- Ưu tiên cho các ứng viên có các chứng nhận sau hoặc tương đương:
ISTQB® Foundation Level, ISTQB® Foundation Level Agile Tester, Foundation level performance testing, Advanced level test automation engineer, CCBA.
4. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong các vị trí tương.
- Có kinh nghiệm làm việc trong các môi trường ứng dụng các phương pháp quản lý chất lượng (Lean/ LSS/ Six Sigma)
- Có kinh nghiệm ứng dụng các phương pháp kiểm thử, kiểm thử tự động
- Có kinh nghiệm kiểm thử trải nghiệm người dùng hoặc biết cách tổ chức kiểm thử trải nghiệm người dùng là một lợi thế.
5. Kỹ năng:
- Kỹ năng tổng hợp thông tin, phân tích thông tin;
- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
- Có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin;
- Tìm tòi, sáng tạo, tỉ mỉ, có thể làm việc tốt trong một môi trường năng động, linh hoạt;
- Chủ động giải quyết vấn đề, phân tích vấn đề.

Các tiêu chí ưu tiên