Chia sẻ Việc làm này

Mô tả công việc

- Tham gia Thiết kế/xây dựng/quản trị các ứng dụng về báo cáo, các ứng dụng tác nghiệp nội bộ.
- Tham gia triển khai các dự án mới.
- Thiết kế kho dữ liệu và xây dựng các mô hình dữ liệu:
- Xây dựng các datamart cho các hệ thống báo cáo;
- Theo dõi, vận hành và phát triển các hệ thống công cụ báo cáo;
- Xây dựng các mô hình dữ liệu phân tích, dự báo.
- Xây dựng các quy trình liên quan đến vận hành/quản trị các hệ thống ứng dụng.
- Tham mưu đề xuất các vấn đề về phát triển, triển khai hệ thống dữ liệu và báo cáo
- Nghiên cứu các giải pháp và đề xuất các cải tiến để nâng cao hiệu quả trong việc khai thác dữ liệu báo cáo và xây dựng các ứng dụng nội bộ.
- Đề xuất các mô hình triển khai đối với các hệ thống mua ngoài hoặc các mô hình dữ liệu do Vietcombank tự phát triển.
- Thực hiện các công việc khác.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại TB Khá trở lên chuyên ngành CNTT/Toán/Toán tin/Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan đến CNTT tại các trường Đại học trong nước: Đại học Bách khoa Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Học viện Ngân hàng (khoa MIS); Đại học Giao thông vận tải; Đại học Khoa học tự nhiên trực thuộc khối Đại học Tổng hợp; Đại học Hà Nội; Đại học FPT; các Trường Đại học nước ngoài có uy tín.
- Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên).
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
2. Kiến thức:
- Có kiến thức tốt về CNTT.
- Có kiến thức rộng về ứng dụng CNTT đối với các lĩnh vực liên quan đến quản trị dữ liệu và báo cáo
- Hiểu biết về phân tích thiết kế phần mềm và mô hình dữ liệu.
- Kỹ năng lập trình tốt, có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ.
- Có kiến thức lập trình bằng Java, .Net, C, C++
3. Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc.
4. Kỹ năng:
- Kỹ năng nghiên cứu công nghệ mới
- Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến
- Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức
5. Khả năng:
- Phân tích/phán đoán
- Tư duy Logic
6. Phẩm chất cá nhân:
- Tinh thần trách nhiệm cao
- Chủ động trong công việc
- Tuân thủ kỷ luật
- Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao
7. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

Các tiêu chí ưu tiên

- Đã từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.
- Có kinh nghiệm trong việc xây dựng các kho dữ liệu, các mô hình dữ liệu, các ứng dụng nội bộ.
- Có kinh nghiệm liên quan tới lĩnh vực thiết kế/phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server, Netezza, DB2,…).
- Có kinh nghiệm lập trình bằng Java hoặc .Net Frameworks (ASP.Net, MVC. Entity Framework, LINQ, WCF,…).