Chia sẻ Việc làm này

Mô tả công việc

- Thiết kế và phát triển các ứng dụng Thẻ, dịch vụ Ngân hàng số Digibank, dịch vụ thanh toán, hệ thống chuyển tiền, tích hợp hệ thống và kết nối đối tác.
- Tham gia phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, triển khai các dự án.
- Xây dựng các quy trình, tài liệu kỹ thuật liên quan đến vận hành/quản trị các hệ thống ứng dụng.
- Đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ:    
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Khá trở lên chuyên ngành CNTT/Toán/Toán tin/Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan đến CNTT tại các trường Đại học trong nước: Đại học Bách khoa Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Ngân hàng (khoa MIS); Đại học Giao thông vận tải; Đại học Khoa học tự nhiên trực thuộc khối Đại học Tổng hợp, Đại học Mở Hà Nội, Đại học FPT/ các Trường Đại học nước ngoài có uy tín.
- Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên)
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
2. Kiến thức:
- Có kiến thức tốt về CNTT.
- Có kỹ năng thiết kế, lập trình tốt.
3. Kinh nghiệm:
- Có kinh nghiệm lập trình bằng Java, .Net hoặc NodeJS.
- Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…)
4. Kỹ năng:
- Kỹ năng nghiên cứu công nghệ mới
- Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng trình bày, thuyết trình
- Kỹ năng báo cáo
- Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức
- Kỹ năng đọc, viết tài liệu chuyên ngành
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng quản lý dự án
5. Khả năng:
- Phân tích/phán đoán
- Tư duy Logic
6. Phẩm chất cá nhân:
- Tinh thần trách nhiệm cao
- Chủ động trong công việc
- Tuân thủ kỷ luật
- Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao
7. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

Các tiêu chí ưu tiên

- Có kinh nghiệm về Open-source Java Frameworks (Struts, Spring, Hibernate), JSP, EJB, JDBC, hoặc .Net Frameworks (ASP.Net MVC, Entity Framework, LINQ, WCF…), TIBCO, NodeJS, C, C++.
- Có kinh nghiệm về HTML5, Javascript frameworks (JQuery, AngularJS, React…), CSS3 hoặc mobile (iOS/Android);
- Có kinh nghiệm tham gia triển khai các dự án CNTT với vai trò trưởng nhóm kỹ thuật.
- Có kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng hoặc tổ chức thanh toán, fintech.
- Có kinh nghiệm làm việc ở môi trường quốc tế hoặc tốt nghiệp tại các trường đại học nước ngoài có uy tín. 
- Có kiến thức, kinh nghiệm về ngân hàng điện tử, ngân hàng số, hệ thống thanh toán, hệ thống thẻ, hệ thống chuyển tiền, thương mại điện tử.
- Hiểu biết tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
- Hiểu biết tốt về các quy trình phát triển phần mềm.
- Có kiến thức về bảo mật và lập trình bảo mật.
- Có kiến thức về concurrency programming, multithreading, distributed programming
- Có kiến thức, kinh nghiệm về phát triển, quản trị ứng dụng trên Window Server, Linux…
- Có kiến thức về Agile, Scrum, DevOps, DevSecOps.
- Có kỹ năng quản trị dự án, chứng chỉ PMP/chứng chỉ Prince.