Chia sẻ Việc làm này

Mô tả công việc

- Đầu mối quản lý các dự án CNTT trong phạm vi được phân công.
 - Quản lý quá trình triển khai dự án đảm bảo các tiêu chi về tiến độ, phạm vi, tiến độ và nguồn lực.
 - Tham mưu, xây dựng và đề xuất các quy trình quản trị dự án để nhằm nâng cao chất lượng quản trị dự án CNTT tại ngân hàng.    
 - Tham gia quản lý dự án CNTT trong toàn bộ quá trình triển khai (từ nghiên cứu tiền khả thi tới khi kết thúc triển khai dự án).

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ:
 - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Tốt nghiệp loại Khá trở lên chuyên ngành CNTT/Toán/Toán tin/Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan đến CNTT tại các trường Đại học trong nước: Đại học Bách khoa Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Ngân hàng (khoa MIS); Đại học Giao thông vận tải; Đại học Khoa học tự nhiên trực thuộc khối Đại học Tổng hợp, Đại học Mở Hà Nội, Đại học FPT/ các Trường Đại học nước ngoài có uy tín.
 - Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên).
 - Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
2. Kiến thức: 
 - Có kiến thức tốt về CNTT.
 - Có hiểu biết tốt về các phương thức quản trị dự án hiện đại (Agile, Prince2)
3. Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong ngành tài chính, ngân hàng.
4. Kỹ năng:
 - Kỹ năng nghiên cứu công nghệ mới
 - Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 - Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức
5. Khả năng:
 - Phân tích/phán đoán
 - Tư duy Logic
6. Phẩm chất cá nhân:
 - Tinh thần trách nhiệm cao
 - Chủ động trong công việc
 - Tuân thủ kỷ luật
 - Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao
7. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

Các tiêu chí ưu tiên

 - Ưu tiên nhân sự có các chứng chỉ quản lý dự án chuyên nghiệp (PMP).
 - Ưu tiên nhân sự đã có kinh nghiệm triển khai thành công các dự án nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực ngân hàng/tài chính.
 - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở môi trường quốc tế hoặc tốt nghiệp tại các trường đại học nước ngoài.