Chia sẻ Việc làm này

Mô tả công việc

- Tham gia quản trị vận hành hệ thống lưu trữ cao cấp và trung cấp;
- Tham gia trực tiếp quản trị, cấu hình hạ tầng OS (Hệ điều hành) Unix/Linux, AS/400, Oracle SUN ... và tương tác với hạ tầng ảo hóa (LPAR, Oracle VM, Vmware ...);
- Xây dựng qui trình, qui định về vận hành giám sát, đảm bảo việc tối ưu sử dụng tài nguyên hệ thống;
- Tham gia xây dựng danh mục các dịch vụ CNTT và bản cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) cho các dịch vụ CNTT cung cấp;
- Giám sát, xử lý sự cố với các hệ thống quản trị, đảm bảo cam kết về hoạt động (OLA) và dịch vụ (SLA) của hệ thống.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Khá trở lên chuyên ngành CNTT/Toán/Toán tin/Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan đến CNTT tại các trường Đại học trong nước: Đại học Bách khoa Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Ngân hàng (khoa MIS); Đại học Giao thông vận tải; Đại học Khoa học tự nhiên trực thuộc khối Đại học Tổng hợp, Đại học Mở Hà Nội, Đại học FPT/ các Trường Đại học nước ngoài có uy tín.
- Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên).
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
2. Kiến thức:
- Có kiến thức tốt về CNTT.
- Am hiểu về hệ thống network và các hệ thống ngân hàng
- Kiến trúc hạ tầng hệ thống (kiến trúc kết nối, kiến trúc phân chia tải…)
- Hạ tầng lưu trữ, sao lưu khôi phục dữ liệu
- Tổ chức, xây dựng các dịch vụ CNTT và cam kết chất lượng dịch vụ (SLA)
- Quản trị hệ thống AS/400, AIX, Unix, Solaris, Linux…
- Kỹ năng lập trình hệ thống (ví dụ: có kinh nghiệm viết bash script PHP, BASH, Perl, Python)
- Kiến thức và kinh nghiệm với các hạ tầng ảo hóa (LPAR, Vmware, Oracle, VM…).
3. Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
4. Kỹ năng:
- Kỹ năng nghiên cứu công nghệ mới
- Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức
5. Khả năng:
- Phân tích/phán đoán
- Tư duy Logic
6. Phẩm chất cá nhân:
- Tinh thần trách nhiệm cao
- Chủ động trong công việc
- Tuân thủ kỷ luật
- Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao.
7. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

Các tiêu chí ưu tiên

- Có khả năng lập trình hệ thống/lập trình đối với một số các thiết bị mạng;
- Có kiến thức, kinh nghiệm về quản lý dịch vụ CNTT (ITIL);      
- Đã tham gia triển khai các dự án lớn liên quan đến hệ thống mạng, viễn thông;
- Tốt nghiệp các trường đại học có uy tín ngoài nước.