I. Mô tả công việc:

1. Thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Tham mưu trong việc tham gia ý kiến về thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của ĐVLĐ trong hệ thống VCB.
+ Tham mưu tổ chức tham gia ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến ĐVLĐ của VCB.
+ Tham mưu tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với ĐVLĐ trong hệ thống VCB. Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, Luật Công đoàn. 
+ Phối hợp với các Ban liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, về an toàn vệ sinh lao động và chỉ đạo phong trào quần chúng trong công tác an toàn vệ sinh lao động.
+ Tham mưu tổ chức các hoạt động: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tư vấn, hướng dẫn các nội dung liên quan đến pháp luật lao động, luật Công đoàn, trợ giúp pháp lý và các lĩnh vực khác cho ĐVLĐ, trong hệ thống VCB.
+ Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo CĐCS trong việc giải quyết tranh chấp lao động; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, hành chính…
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác:
a) Hỗ trợ các Ban nghiệp vụ của Công đoàn VCB trong các Hội nghị, Hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, công tác kiểm tra Công đoàn…
b) Tham gia các đoàn công tác liên quan đến hoạt động văn hóa; văn nghệ; thể thao; an sinh xã hội.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao
 

II. Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Luật, Quan hệ lao động của các trường Đại học công lập tại Việt Nam;
VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ đối với ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm. 
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng
2. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
3. Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm công việc vị trí tương đương tại các ngân hàng thương mại/cơ quan nhà nước/doanh nghiệp.
4. Kỹ năng: 
- Lập kế hoạch và quản lý thời gian; Giao tiếp và trình bày tốt; Làm việc nhóm và làm việc độc lập; Kỹ năng báo cáo, đàm phán, thuyết trình, tư vấn.
- Khả năng phân tích, lập luận, tư duy logic, phản biện.
5. Ưu tiên: 
- Ứng viên có chứng chỉ hành nghề Luật sư;
- Có kinh nghiệm làm công tác Đoàn thể tại các tổ chức Đoàn thể chính trị có quy mô tương đương VCB;
- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Thành thạo giao tiếp tiếng Anh.