I. Mô tả công việc:

1. Thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Thực hiện nhiệm vụ của cấp tổng dự toán Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
b) Giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của Công đoàn VCB theo quy định của Nhà nước, của TLĐLĐVN và CĐNH.
c) Thực hiện nhiệm vụ thu kinh phí Công đoàn theo phân cấp của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn CĐCS thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn và nộp kinh phí công đoàn lên cấp trên; tham mưu xử lý các đơn vị đóng chậm, đóng thiếu, không đóng kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.
d) Hướng dẫn Công đoàn cơ sở xây dựng và thực hiện dự toán thu, chi tài chính Công đoàn hàng năm; Xét duyệt và tổng hợp dự toán, quyết toán tài chính Công đoàn hàng năm của các CĐCS trực thuộc Công đoàn VCB; tổng hợp dự toán, quyết toán năm của Công đoàn VCB báo cáo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
e) Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nuớc, của TLĐLĐVN và CĐNH.
f) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chế độ quản lý tài chính của Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VCB.
g) Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trực thuộc về quản lý tài chính công đoàn theo quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
h) Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kế toán CĐCS.
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác:
a) Hỗ trợ các Ban nghiệp vụ của Công đoàn VCB trong các Hội nghị, Hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, công tác kiểm tra Công đoàn…
b) Tham gia các đoàn công tác liên quan đến công tác kiểm tra.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao

 

II. Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán của các trường Đại học Công lập tại Việt Nam;
VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ đối với ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm. 
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng 
2. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi đến thời điểm nộp hồ sơ.
3. Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận quản lý tài chính/ kế toán quản trị, kiểm tra nội bộ, kiểm toán của các ngân hàng thương mại/cơ quan nhà nước/doanh nghiệp.
4. Kỹ năng: kỹ năng báo cáo, làm việc nhóm, khả năng xử lý tình huống, phân tích/tổng hợp, tư duy logic. Có khả năng xử lý, phân tích, đánh giá và kiểm toán dữ liệu
5. Ưu tiên: 
- Có kinh nghiệm làm công tác Đoàn thể tại các tổ chức Đoàn thể chính trị có quy mô tương đương VCB;
- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Thành thạo giao tiếp tiếng Anh.