I. Mô tả công việc:

1. Thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn, phối hợp với UBKT Công đoàn thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn. Hướng dẫn, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định của BCH, BTV về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ; tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp.
b) Xây dựng kế hoạch, chương trình, triển khai công tác kiểm tra Công đoàn do Công đoàn VCB, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam yêu cầu.
c) Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, đưa ra những đề xuất hợp lý điều chỉnh quan hệ lao động, trình Chủ tịch Công đoàn và Ban lãnh đạo xem xét.
d) Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ; chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.
e) Công tác báo cáo: Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng.
f) Giải quyết đơn thư, khiếu nại và các các công việc có liên quan; tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác tổ chức, kiểm tra.
g) Phụ trách các Công đoàn cơ sở về công tác tổ chức và kiểm tra công đoàn theo phân công.
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác:
a) Hỗ trợ các Ban nghiệp vụ của Công đoàn VCB trong các Hội nghị, Hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, công tác kiểm tra Công đoàn…
b) Tham gia các đoàn công tác liên quan đến công tác kiểm tra.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao
 

II. Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành quản lý/quản trị nguồn nhân lực, Thanh tra, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Chính trị học của các trường Đại học công lập tại Việt Nam;
VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ đối với ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm. 
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng 
2. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi đến thời điểm nộp hồ sơ.
3. Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc lĩnh vực có liên quan như: Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát…. tại các ngân hàng/cơ quan/doanh nghiệp.
4. Kỹ năng: kỹ năng báo cáo, làm việc nhóm, khả năng xử lý tình huống, phân tích/tổng hợp, tư duy logic.
5. Ưu tiên: 
- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc về tổ chức cán bộ, chế độ chính sách lao động, cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các ngân hàng thương mại/cơ quan nhà nước;
- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Thành thạo giao tiếp tiếng Anh