I. Mô tả công việc:

1. Thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hòa chương trình công tác của Công đoàn VCB.
b) Quản lý con dấu của Công đoàn VCB. Tiếp nhận công văn, tài liệu, phát hành các văn bản thuộc phạm vi chỉ đạo của Công đoàn VCB; thực hiện lưu trữ văn bản.
c) Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Công đoàn VCB. 
d) Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hàng quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo tổng kết năm của Công đoàn VCB, thực hiện công tác báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo đột xuất, báo cáo sơ kết, tổng kết; Báo cáo công việc định kỳ hàng tháng theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
e) Tham gia phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổng hợp tình hình đoàn viên, người lao động; đề xuất một số chủ trương công tác đối với đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.
g) Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của Công đoàn VCB. Đầu mối phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện, phục vụ các hội nghị, quản lý tài sản.
h) Xây dựng văn bản, trình Lãnh đạo Công đoàn VCB ban hành  hướng dẫn Công đoàn cơ sở thực hiện các quy định của Tổng Liên đoàn, ngành Ngân hàng, CĐNH và Công đoàn VCB về thi đua, khen thưởng.
i) Đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động VCB; thực hiện sơ kết, tổng kết công tác thi đua của Công đoàn VCB.
k) Hướng dẫn triển khai công tác thi đua khen thưởng; tổng hợp số liệu thi đua khen thưởng toàn hệ thống; Hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng gửi Công đoàn cấp trên. Theo dõi, tổng hợp và thực hiện báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng của Công đoàn VCB.
l) Kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; tiếp nhận, giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VCB. 
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác:
a) Hỗ trợ các Ban nghiệp vụ của Công đoàn VCB trong các Hội nghị, Hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, công tác kiểm tra Công đoàn.
b) Tham gia các đoàn công tác liên quan đến hoạt động văn hóa; văn nghệ; thể thao; an sinh xã hội.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao

 

II. Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành: Quản trị Văn phòng, Văn hóa, Quan hệ công chúng, Công tác xã hội, Quan hệ lao động của các trường Đại học Công lập tại Việt Nam;
VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ đối với ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm. 
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh Chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên.
Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng 
2. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
3. Kỹ năng : Có năng lực thực tiễn, có kiến thức xã hội tốt, am hiểu hệ thống ngân hàng, phương pháp hoạt động linh hoạt, đổi mới; có uy tín và khả năng đoàn kết, tập hợp được đông đảo đoàn viên, người lao động; kỹ năng báo cáo, làm việc nhóm, khả năng xử lý tình huống, phân tích/tổng hợp, tư duy logic.
4. Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm công tác Văn phòng tại các ngân hàng thương mại/cơ quan nhà nước/doanh nghiệp; có kinh nghiệm tổ chức sự kiện, truyền thông;
5. Ưu tiên: 
- Ứng viên có năng khiếu văn nghệ, thể thao, dẫn chương trình, làm phim, đồ họa, có thời gian hoạt động trong tổ chức Đoàn thể; 
- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Thành thạo giao tiếp tiếng Anh.