I. Mô tả công việc:

1. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thanh niên:
a) Tham mưu, giúp việc cho BCH Đoàn VCB về công tác Đoàn và phong trào Đoàn thanh niên; 
b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình công tác nhiệm kỳ, chương trình công tác hàng năm. Là đầu mối triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác thanh niên do Đảng ủy, Ban lãnh đạo giao;
c) Tổ chức thực hiện công tác hành chính, hậu cần, lễ tân, văn thư lưu trữ và quản lý con dấu, tài sản, tiền quỹ của Đoàn Thanh niên VCB;
d) Tham gia xây dựng các Quy chế, quy định, nghị quyết, các tờ trình, thông báo, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn hoạt động Đoàn VCB.
e) Triển khai công tác xây dựng tổ chức Đoàn, công tác cán bộ, công tác phong trào đoàn thanh niên, công tác tuyên giáo theo CNNV của Đoàn VCB và các cơ sở đoàn trực thuộc.
f) Triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Đoàn, công tác thi đua khen thưởng trong Đoàn.
g) Tham dự các hoạt động/Chương trình/sự kiện trong phạm vi được phân công.
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bí thư Đoàn thanh niên.
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo Phòng giao

 

II. Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ: 
- Trình độ chuyên môn: môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành: Văn hóa, Công đoàn, Công tác thanh niên, Tài chính/ngân hàng; Quan hệ công chúng; Marketing; Tổ chức sự kiện hoặc các chuyên ngành có liên quan của các trường Đại học Công lập tại Việt Nam; hệ liên kết của các trường Đại học công lập tại Việt Nam với các trường Đại học nước ngoài/các trường Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các Trường Đại học nước ngoài;
VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ đối với ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm. 
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng 
2. Độ tuổi: không quá 28 tuổi đến thời điểm nộp hồ sơ
3. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 02 năm  kinh nghiệm làm công tác Đoàn Thanh niên, phong trào Thanh niên
4. Kiến thức:
- Am hiểu về Điều lệ, quy định, nghiệp vụ công tác Đoàn 
- Có kiến thức về lĩnh vực tài chính ngân hàng
- Thành thạo giao tiếp tiếng Anh.
5. Kỹ năng:
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo
- Kỹ năng truyền đạt thông tin
- Kỹ năng am hiểu về tình hình kinh tế/chính trị/xã hội
- Kỹ năng tư duy logic
- Kỹ năng ra quyết định, xử lý tình huống
- Kỹ năng giao tiếp
6. Ưu tiên:
- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
- Có kinh nghiệm làm công tác Đoàn thể, cán bộ công tác Đoàn tại Tỉnh/Thành Đoàn hoặc trong doanh nghiệp có quy mô tương đương, cán bộ Đoàn/Hội sinh viên trong các trường Đại học.
- Có năng khiếu văn nghệ, thể thao, dẫn chương trình, làm phim, đồ họa.