Chia sẻ Việc làm này

- Nhận hồ sơ đến hết ngày 05/02/2023.

- Tuyển dụng 01 chỉ tiêu.

- Ứng viên đạt tiêu chuẩn, điều kiện sẽ tham gia 01 vòng phỏng vấn.

 

I. Mô tả công việc:

1. Thực hiện các nhiệm vụ sau: 
a) Xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức triển khai các phong trào văn hóa; văn nghệ; thể thao; các cuộc thi tìm hiểu do VCB và Công đoàn Ngân hàng Việt nam tổ chức; các hoạt động an sinh xã hội trong và ngoài hệ thống VCB.
b) Nghiên cứu, đề xuất chủ trương, nội dung, biện pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn, phòng chống các tệ nạn xã hội.
c) Công tác báo cáo: Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch Công đoàn và Ban lãnh đạo VCB.
d) Phụ trách các Công đoàn cơ sở về công tác tuyên giáo và an sinh xã hội theo phân công.
e) Xây dựng quy định, quy chế  của Công đoàn VCB liên quan đến tuyên giáo và an sinh xã hội.
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác:
a) Hỗ trợ các Ban nghiệp vụ của Công đoàn VCB trong các Hội nghị, Hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, công tác kiểm tra Công đoàn.
b) Tham gia các đoàn công tác liên quan đến hoạt động văn hóa; văn nghệ; thể thao; an sinh xã hội.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao    

 

II. Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Khá trở lên hệ chính quy chuyên ngành Văn hóa, Công đoàn, Xã hội học, Công tác xã hội của các trường Đại học Công lập tại Việt Nam; hệ liên kết của các trường Đại học công lập tại Việt Nam với các trường Đại học nước ngoài/các trường Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các Trường Đại học nước ngoài;
VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ đối với ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm. 
Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (hoặc tương đương) trở lên.
2. Kỹ năng : Có năng lực thực tiễn, có kiến thức xã hội tốt, am hiểu hệ thống ngân hàng, phương pháp hoạt động linh hoạt, đổi mới; có uy tín và khả năng đoàn kết, tập hợp được đông đảo đoàn viên, người lao động; kỹ năng báo cáo, làm việc nhóm, khả năng xử lý tình huống, phân tích/tổng hợp, tư duy logic.
3. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
4. Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm công tác Đoàn thể, ưu tiên cán bộ công tác Đoàn thể tại các tổ chức Đoàn thể chính trị có quy mô tương đương VCB; có kinh nghiệm tổ chức sự kiện, truyền thông;
5. Ưu tiên: ứng viên có năng khiếu văn nghệ, thể thao, dẫn chương trình