TT Định giá tài sản cần tuyển dụng 01 chỉ tiêu cán bộ làm việc tại Hưng Yên.

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 23/07/2024.

Lưu ý về hồ sơ: 

Ứng viên tải về PHIẾU DỰ TUYỂN, điền thông tin và đính kèm vào phần "Sơ yếu lý lịch/CV." Các tài liệu khác chứng minh trình độ chuyên môn, kinh nghiệm (bằng cấp, chứng chỉ,...) đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng sẽ đính kèm vào "Tài liệu bổ sung".

Mô tả công việc

1. Thực hiện các nhiệm vụ sau: 
a) Thực hiện định giá TSBĐ và có ý kiến liên quan đến thẩm định TSBĐ theo quy định được phân công, đảm bảo tuân thủ quy định, quy trình và tiến độ công việc.
b) Thực hiện kiểm soát chất lượng định giá TSBĐ.
c) Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tài sản
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác:
a) Theo dõi dữ liệu và lập báo cáo nội bộ, cung cấp hồ sơ và dữ liệu cho Phòng/Ban theo chỉ đạo của Lãnh đạo khu vực.
b) Thảo luận các khó khăn, vướng mắc với các bên liên quan nội/ngoại bộ và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh
3. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao

Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:
1. Trình độ:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật, Kỹ thuật, Định giá, Thẩm định giá hoặc chuyên ngành có liên quan.
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh liên quan đến công việc.
- Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.
2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, thẩm định giá hoặc các lĩnh vực có liên quan.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm nghiệp vụ định giá, thẩm định giá tài sản
3. Độ tuổi: Không quá 40 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng
4. Kiến thức:
- Am hiểu về nghiệp vụ định giá, thẩm định giá tài sản. 
- Có hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ, quy trình và các giao dịch tín dụng của ngân hàng.
- Có kiến thức sâu về luật và các quy định của ngân hàng nhà nước.
- Có kiến thức sâu về quản lý rủi ro tín dụng, kế toán, giao dịch kế toán, và xác định hồ sơ giả mạo.
5. Ưu tiên:
- Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp.
- Bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:
1. Năng lực chuyên môn:
- Kỹ năng phân tích, thẩm định giá TSBĐ
- Kỹ năng quản lý và đánh giá rủi ro về tài sản, tín dụng
- Kỹ năng am hiểu về tình hình kinh tế
- Kỹ năng cung cấp và quản lý chất lượng dịch vụ.
2. Năng lực con người cốt lõi:
- Kỹ năng xây dựng và quản lý nhóm.
- Kỹ năng phát triển con người.
- Kỹ năng lãnh đạo.
- Kỹ năng ra quyết định, xử lý tình huống.