Mô tả công việc

1. Quản lý hoạt động NCKH
a) Đề xuất mục tiêu ngắn hạn/dài hạn phát triển hoạt động NCKH tại VCB
b) Thực hiện việc xây dựng và điều chỉnh các quy định liên quan đến công tác quản lý và triển khai hoạt động KH&CN 
- Thực hiện nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả hoạt động NCKH 
- Thu thập thông tin phản hồi, cung cấp dữ liệu và góp ý xây dựng/ hoàn thiện/ điều chỉnh các văn bản chế độ liên quan
c) Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH 
- Tổng hợp, rà soát , đề xuất nhiệm vụ KH&CN và ngân sách cho NCKH 
- Triển khai việc xét duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN 
- Đề xuất các hoạt động NCKH, biên dịch, viết tin - bài, nghiên cứu độc lập trong kỳ
d) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch KH&CN 
- Tổ chức triển khai, đôn đốc việc thực hiện danh mục đề tài, dự án, sáng kiến, hội thảo/tọa đàm
- Chuẩn bị nội dung cho các Hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học
- Tham gia các Hội đồng chuyên đề (xét duyệt đề cương; đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu), thẩm định đánh giá, góp ý cho nội dung nghiên cứu 
- Hoàn thiện các thủ tục công nhận nhiệm vụ KH&CN hoàn thành
- Theo dõi, tổng hợp, thống kê, phân tích thông tin để đánh giá kết quả thực hiện hoạt động NCKH; 
- Thực hiện việc thanh quyết toán kinh phí nghiên cứu khoa học
e) Quản lý thông tin và phát triển đội ngũ cộng tác viên khoa học
f) Thực hiện hoạt động truyền thông về KH&CN của Trường và VCB
g) Thực hiện công tác lưu trữ, tổng hợp thông tin, báo cáo thống kê khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và triển khai NCKH 
h) Thực hiện việc tổng hợp, rà soát đề xuất công nhận sáng kiến của TSC và chi nhánh. Thực hiện các thủ tục trình các cấp HĐSK công nhận sáng kiến
2. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ của phòng, Trường và của VCB;
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan tại các trường Đại học: Ngoại thương, Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Quốc gia và các trường Đại học nước ngoài có uy tín.
- Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên). 
- Trình độ ngoại ngữ:  Sử dụng thành thạo ngoại ngữ và có khả năng nghiên cứu các tài liệu tiếng Anh liên quan đến công việc phụ trách, tổng hợp, soạn thảo văn bản, và giao tiếp tốt với đối tác nước ngoài.
- Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.
2. Kiến thức
- Hiểu biết tốt về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng/ tổ chức tài chính;
- Hiểu biết tốt về phương pháp và quy trình quản lý công tác NCKH
3. Kinh nghiệm
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
4. Kỹ năng
- Có kỹ năng tổng hợp thông tin, phân tích thông tin
- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
- Có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin 
5. Khả năng
- Khả năng phân tích/tổng hợp/phán đoán
- Tư duy Logic
6. Phẩm chất cá nhân
 - Tuân thủ kỷ luật;
 - Tinh thần trách nhiệm;
 - Trung thực, cẩn trọng
 - Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc cao.
Cơ quan làm việc: Khu Đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng yên.
7. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.