• Những đồng nghiệp thông minh, năng động và sáng tạo

    Bạn sẽ có niềm vui và động lực trong công việc với một môi trường được tạo nên bởi những đồng nghiệp thông minh, năng động. Môi trường đó sẽ giúp bạn không ngừng sáng tạo, không ngừng học hỏi để nâng cao giá trị bản thân. Môi trường đó cũng giúp bạn năng động hơn và luôn sẵn sàng trước những sự thay đổi liên tục của xã hội.

  • Những đồng nghiệp thông minh, năng động và sáng tạo

    Bạn sẽ có niềm vui và động lực trong công việc với một môi trường được tạo nên bởi những đồng nghiệp thông minh, năng động. Môi trường đó sẽ giúp bạn không ngừng sáng tạo, không ngừng học hỏi để nâng cao giá trị bản thân. Môi trường đó cũng giúp bạn năng động hơn và luôn sẵn sàng trước những sự thay đổi liên tục của xã hội.

  • Những đồng nghiệp thông minh, năng động và sáng tạo

    Bạn sẽ có niềm vui và động lực trong công việc với một môi trường được tạo nên bởi những đồng nghiệp thông minh, năng động. Môi trường đó sẽ giúp bạn không ngừng sáng tạo, không ngừng học hỏi để nâng cao giá trị bản thân. Môi trường đó cũng giúp bạn năng động hơn và luôn sẵn sàng trước những sự thay đổi liên tục của xã hội.

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Chính sách tuyển dụng của chúng tôi thu hút và phát triển những con người có Tâm - Tài - Đức với nghề. 

Chúng tôi cam kết đảm bảo nguyên tắc lựa chọn ứng viên có năng lực phù hợp với các vị trí tuyển dụng tại ngân hàng

Chúng tôi cam kết luôn tạo ra những cơ hội tuyển dụng công khai, công bằng và minh bạch cho mọi ứng viên

 

VIETCOMBANK RECRUITMENT

198 Tran Quang Khai street, Hoan Kiem district, Hanoi

Hotline: 0835588000 - 0835899000

JOIN OUR TALENT NETWORK

Enter your email address to tell us about yourself. We will keep you informed about job opportunities and events that match your interests.

Already a member?