Kinh nghiệm

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 17 về 17
Vị trí Địa điểm Ngày Sort descending
Đặt lại
[2024_Thanh Xuân] CV khách hàng (kinh nghiệm) Hà Nội, VN 2 thg 3, 2024
[II.2024_Tân Định] CV khách hàng (kinh nghiệm)
[II.2024_Tân Định] CV khách hàng (kinh nghiệm) TP Hồ Chí Minh, VN 26 thg 2, 2024
TP Hồ Chí Minh, VN 26 thg 2, 2024
[II.2024_Thủ Đức] CV khách hàng (kinh nghiệm)
[II.2024_Thủ Đức] CV khách hàng (kinh nghiệm) TP Hồ Chí Minh, VN 26 thg 2, 2024
TP Hồ Chí Minh, VN 26 thg 2, 2024
[II.2024_Quy Nhơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
[II.2024_Quy Nhơn] CV khách hàng (kinh nghiệm) Bình Định, VN 23 thg 2, 2024
Bình Định, VN 23 thg 2, 2024
[II.2024_Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm) Hải Phòng, VN 23 thg 2, 2024
[II.2024_Đông Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm) Hải Phòng, VN 23 thg 2, 2024
[Dung Quất] CV khách hàng (kinh nghiệm)
[Dung Quất] CV khách hàng (kinh nghiệm) Quảng Ngãi, VN 22 thg 2, 2024
Quảng Ngãi, VN 22 thg 2, 2024
[TT NHS] CV phát triển phần mềm
[TT NHS] CV phát triển phần mềm Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
[TT NHS] CV Chiến lược đổi mới phụ trách huấn luyện Agile (Agile Coach) Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
[TT NHS] CV kiểm thử ứng dụng
[TT NHS] CV kiểm thử ứng dụng Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
[TT NHS] CV phụ trách sản phẩm CNTT (Product Owner) Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
[TT NHS] CV thiết kế UI/UX
[TT NHS] CV thiết kế UI/UX Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
[TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp - phụ trách kiến trúc số Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
[TT NHS] CV hỗ trợ QLDA (Scrum Master)
[TT NHS] CV hỗ trợ QLDA (Scrum Master) Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
[TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ (IT BA)
[TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ (IT BA) Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
[Dự án KPI]_Chuyên viên Nhóm Nghiệp vụ Hà Nội, VN 6 thg 2, 2024
[Dự án KPI]_Chuyên viên Nhóm Đo lường Hà Nội, VN 6 thg 2, 2024