Quản lý

Theo dõi việc làm trong danh mục này

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 10 về 10
Vị trí Sort descending Địa điểm Ngày
Đặt lại
[TT NHS] CV phụ trách sản phẩm CNTT (Product Owner) Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
[TT NHS] CV thiết kế UI/UX
[TT NHS] CV thiết kế UI/UX Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
[TT NHS] CV hỗ trợ QLDA (Scrum Master)
[TT NHS] CV hỗ trợ QLDA (Scrum Master) Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
[TT NHS] CV phát triển phần mềm
[TT NHS] CV phát triển phần mềm Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
[TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp - phụ trách kiến trúc số Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
[TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ (IT BA)
[TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ (IT BA) Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
[TT NHS] CV kiểm thử ứng dụng
[TT NHS] CV kiểm thử ứng dụng Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
[TT NHS] CV Chiến lược đổi mới phụ trách huấn luyện Agile (Agile Coach) Hà Nội, VN 7 thg 2, 2024
[Dự án KPI]_Chuyên viên Nhóm Đo lường Hà Nội, VN 6 thg 2, 2024
[Dự án KPI]_Chuyên viên Nhóm Nghiệp vụ Hà Nội, VN 6 thg 2, 2024