Kinh nghiệm

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 4, Kết quả 1 đến 25 về 85
Vị trí Địa điểm Ngày Sort ascending
Đặt lại
[PTKSĐT]_CV Phát triển đối tác
[PTKSĐT]_CV Phát triển đối tác Hà Nội, VN 26 thg 6, 2024
Hà Nội, VN 26 thg 6, 2024
[PTKSĐT]_CV Phát triển mô hình hợp tác Hà Nội, VN 26 thg 6, 2024
[PTKSĐT]_CV Số hóa sản phẩm bán lẻ và tiện ích số Hà Nội, VN 26 thg 6, 2024
[V.2024_Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm) Hải Phòng, VN 28 thg 6, 2024
[V.2024_Nam Bình Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm) Bình Dương, VN 28 thg 6, 2024
[V.2024_Quảng Nam] CV khách hàng (kinh nghiệm) Quảng Nam, VN 28 thg 6, 2024
[V.2024_Hà Nội] CV khách hàng (kinh nghiệm) Hà Nội, VN 28 thg 6, 2024
[V.2024_Nam Định] CV khách hàng (kinh nghiệm) Nam Định, VN 28 thg 6, 2024
[V.2024_Vinh] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm) Nghệ An, VN 28 thg 6, 2024
[V.2024_Thành Công] CV khách hàng (kinh nghiệm) Hà Nội, VN 28 thg 6, 2024
[V.2024_Bắc Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm) Bắc Ninh, VN 28 thg 6, 2024
[V.2024_Đông Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
[V.2024_Đông Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm) TP Hồ Chí Minh, VN 28 thg 6, 2024
TP Hồ Chí Minh, VN 28 thg 6, 2024
[V.2024_Lâm Đồng] CV khách hàng (kinh nghiệm) Lâm Đồng, VN 28 thg 6, 2024
[TT NHS] CV phụ trách sản phẩm CNTT (Product Owner) Hà Nội, VN 1 thg 7, 2024
[TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ (IT BA)
[TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ (IT BA) Hà Nội, VN 1 thg 7, 2024
Hà Nội, VN 1 thg 7, 2024
[TT NHS] CV phát triển phần mềm
[TT NHS] CV phát triển phần mềm Hà Nội, VN 1 thg 7, 2024
Hà Nội, VN 1 thg 7, 2024
[TT NHS] CV Chiến lược đổi mới phụ trách huấn luyện Agile (Agile Coach) Hà Nội, VN 1 thg 7, 2024
[TT NHS] CV hỗ trợ QLDA (Scrum Master)
[TT NHS] CV hỗ trợ QLDA (Scrum Master) Hà Nội, VN 1 thg 7, 2024
Hà Nội, VN 1 thg 7, 2024
[TT NHS] CV thiết kế UI/UX
[TT NHS] CV thiết kế UI/UX Hà Nội, VN 1 thg 7, 2024
Hà Nội, VN 1 thg 7, 2024
[TT NHS] CV kiểm thử ứng dụng
[TT NHS] CV kiểm thử ứng dụng Hà Nội, VN 1 thg 7, 2024
Hà Nội, VN 1 thg 7, 2024
[TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp - phụ trách kiến trúc số Hà Nội, VN 1 thg 7, 2024
[VI.2024_Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm) Hòa Bình, VN 2 thg 7, 2024
[VI.2024_Móng Cái] CV khách hàng (kinh nghiệm) Quảng Ninh, VN 2 thg 7, 2024
[VI.2024_Phú Quốc] CV khách hàng (kinh nghiệm) Kiên Giang, VN 2 thg 7, 2024
[VI.2024_Sóc Trăng] CV khách hàng (kinh nghiệm) Sóc Trăng, VN 2 thg 7, 2024